Waar te koop

LaSi GRIP tex is nu ook in Nederland te koop voor meer informatie neem contact op met Floor Truck & Trailer Parts

Lees meer...

Vast formaat

LaSi GRIP tex is te leveren in verschillende afmetingen, er is altijd een passende oplossing voor uw lading zekerheid.

Welkom bij LaSi GRIP tex

De hoogte van de wrijvingscoëfficiënt tussen de lading en de laadvloer of - in geval van gestapelde lading - tussen de laadeenheden, is van grote betekenis bij het ladingzekeren. Deze is immers in belangrijke mate bepalend voor de vraag of lading wel of niet gaat schuiven. Het gebruik van slipvaste, wrijvingsweerstand verhogende LaSiGRIPTex zorgt bij alle vormen van ladingzekeren voor een aanzienlijke verhoging van de wrijvingscoëfficiënt. Daardoor hebt u wezenlijk minder sjormiddelen voor het veilig zekeren van de lading nodig.

Er zijn verschillende uitvoeringsvormen. Meest bekend zijn de ca. 8 mm dikke antislipmatten uit een mengsel van polyurethaan en rubber (Zwaar, stinken, zeer milieu belastend). Maar er zijn ook antislipmatten van een veel dunnere speciale papiersoort of van een katoenvezelstructuur (1-malig inzetbaar).

Wij van LaSiGRIPTex adviseren LaSiGRIPTex
- Lichter
- Reukloos
- Sterker
- Vaker inzetbaar
- Kwaliteitszegel

Voor de meeste antislipmatten geldt een wrijvingscoëfficiënt van μ = 0,6. Door het ontbreken van normen zijn er echter grote kwaliteitsverschillen. Daardoor is het belangrijk dat de werkelijke waarde - in de vorm van een certificaat van de fabrikant - kan worden aangetoond. Antislipmatten moet u zodanig aanbrengen, dat de lading en de laadvloer respectievelijk de daaronder liggende lading elkaar niet kunnen raken. Daarbij is het niet noodzakelijk dat het volledige laadoppervlak op antislipmatten staat. Als de laadeenheden op balken liggen, dan moeten er antislipmatten tussen de lading en het hout én tussen de onderkant van de balk en de laadvloer aanwezig zijn.

In de praktijk worden als vervanging van antislipmatten ook wel eens rubbermatten van lopende banden of van oude autobanden ingezet. Deze matten halen echter geen wrijvingscoëfficiënt van μ = 0,6 en kunnen dus niet als vervanging fungeren van echte antislipmatten. 

Ga naar boven